Геологія ділянки для будівництва

 

Виконуємо комплекс інженерно-геологічних ( бурових і гірничопрохідницьких) робіт для проектування , будівництва  та реконструкції інженерних споруд (будинків трубопроводів, автомобільних доріг, повітряних і кабельних ліній зв'язку та ін.)

Бурові та гірничопрохідницькі роботи виконують для отримання інформації про склад грунтів, умови їх залягання, глибину залягання грунтових вод та інших водоносних горизонтів, наявність напору та особливості рівневого режиму; відбору зразків грунтів і проб води для лабораторних випробувань; виконання польових досліджень властивостей грунтів; встановлення меж прояву інженерно-геологічних процесів, а також одержання даних для надання рекомендацій по інженерному захисту ділянки від небезпечних геологічних та інженерно-геологічних процесів та явищ.

Розміщення, кількість і глибину гірничих виробок (свердловин, шурфів, канав, закопуш) призначають виходячи з необхідності повного та достовірного відображення інженерно-геологічних умов ділянки (майданчика) будівництва залежно від складності інженерно-геологічних умов і конструктивних особливостей проектованих будівель (споруд).

Гірничі виробки розміщують по контурах або осях проектованих будівель та споруд. Крім того, у місцях різкої зміни навантажень на фундамент, глибини їх закладання, висоти споруд, а також на межах різних геоморфологічних елементів необхідно розміщувати додаткові виробки.
Лабораторні випробування ґрунтів з визначення їх фізико-механічних характеристик проводятся у геотехнічній лабораторії згідно з стандартними методиками, відповідно до чинних нормативних документів.

Сертифікат на виконання робіт

Фото робіт

Ми на карті